Agroporadenstvo

Samozrejmostou pri pestovaní plodín a rastlín sú odborné poradenské služby, ktoré Vám pomôžu pri celkovej starostlivosti o polnohospodárske plodiny.
Naši pracovníci Vám svojimi odbornými vedomostami ochotne pomôžu vo všetkých oblastiach spojených s pestovaním polnohospodárskych plodín:

- výber a dodanie kvalitných osív a sadív
- návrh osevných postupov
- pestovanie plodín a rastlín
- ochrana a výživa
- aplikácia chemických prípravkov
- zber dopestovaných plodín a rastlín
- vykonanie kvalitatívnych analýz jednotlivých komodít
- realizácia predaja
- logistika uskladneného tovaru


V spolupráci s dlhoročnými odborníkmi v oblasti ochrany rastlín a rastlinnej výroby Vám vieme poradiť pri pestovaní plodín, ich ochrane a agrotechnických zásahoch.

V súčasnosti sa pestovaniu venuje veľa nadšencov, ktorí by možno vedeli využiť naše služby a hlavne naše skúsenosti v tejto oblasti.

Komodity

 • Obilniny

  - jačmeň sladovnícky
  - jačmeň kŕmny
  - pšenica potravinárska
  - pšenica kŕmna
  - pšenica tvrdá
  - raž
  - ovos
  - kukurica

 • Olejniny

  - slnečnica
  - repka olejná

 • Strukoviny

  - hrach
  - sója

Agrochémia

Ponúkame celú škálu hnojív, ako dusíkaté, fosforečné, vápenaté, draselné i kombinované, tak aj siroké spektrum prípravkov na ochranu rastlín.

Z prípravkov na ochranu rastlín ponúkame pesticídy, herbicídy, fungicídy, insekticídy, desikanty a regulátory rastu.

ÚČTOVNÍCTVO

Jednou z možností ako sa netrápiť je outsourcing – vedenie účtovníctva dodávateľským spôsobom.

Ak musíte viesť účtovníctvo a nemáte skúsenosti ani dostupných odborníkov, vystavujete sa minimálne riziku pokuty za vedenie účtovníctva, ktoré má u nás svoje úskalia.
Skúste to s nami - Vždy sa vieme dohodnúť.

Kontakt